Arbeidsrecht

Iedereen die een arbeidscontract sluit heeft te maken met arbeidsrecht. IOLE BV heeft een veelzijdige en praktische benadering van arbeidsrechtelijke vraagstukken. Ook daar waar er raakvlakken zijn met andere rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht of het algemene verbintenissenrecht.

We hebben een brede ervaring met het opstellen van management- en arbeidsovereenkomsten en de totstandkoming en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, van personeelsregelingen tot cao’s. Verder adviseren we bij verkoop en overgang van bedrijfsactiviteiten, reorganisaties en individuele ontslagzaken, winstdeling- en optieregelingen, afvloeiingsregelingen, aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers en begeleiden we bij het oplossen van problemen rond de re-integratie van zieke werknemers.  Arbeidsongeschiktheid en uitval van werknemers heeft ingrijpende (financiële) consequenties. De (re-integratie)verplichtingen van werkgevers en werknemers, die daarop betrekking hebben, zijn de laatste jaren sterk toegenomen.

Daarnaast kunnen we u adviseren over voorschriften met betrekking tot veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden en Arbowetgeving, om daarmee de kans op ongevallen zoveel mogelijk te beperken.

Ook begeleiden we ondernemers in de contacten met de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie als zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan.

We dragen conventionele als ook creatieve oplossingen aan. We werken en denken graag met u mee over de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen.