Contracten

Iedereen, ondernemer, of privé persoon, krijgt te maken met het sluiten van contracten. Zeer vaak gaat het met de uitvoering van het contract goed, helaas komt het ook geregeld voor dat het met de uitvoering niet goed gaat. Bijvoorbeeld omdat een contract onjuiste, onvolledige of voor meerdere uitleg vatbare bepalingen bevat. Ook kan er onenigheid bestaan of kan het gebeuren dat een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Gevolg kan zijn dat een zakelijke relatie stuk loopt of dat er langdurige en kostbare procedures volgen. Een goed contract beperkt dat risico en kan veel problemen voorkomen. Het opstellen en beoordelen van contracten, en dan daarbinnen de Algemene Voorwaarden (In- en Verkoop), is een specialiteit van IOLE BV. Een greep uit de mogelijke soorten contracten waar we hier aan denken: kort- en langlopende contracten, in- en verkoop van diensten en productcontracten, samenwerkingscontracten, onderhoud- en servicecontracten, nieuwbouw- en projectcontracten, fabricagecontracten en ontwikkelingscontracten. IOLE BV heeft brede commerciële internationale ervaring opgedaan bij het opstellen en beoordelen van contracten. We dragen conventionele als ook creatieve oplossingen aan. We werken en denken graag met u mee over de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen.