Energierecht

Het energierecht is de laatste jaren als rechtsgebied sterk in opkomst. Oorzaken hiervoor liggen onder andere bij de liberalisering van de elektriciteit- en de gasmarkt. Ook de opkomst van duurzame energie en de ontwikkelingen op het gebied van de opsporing en winning van delfstoffen hebben hieraan bijgedragen.

IOLE BV heeft jarenlange ‘in-house’- kennis en ervaring in en met elektriciteit, zowel opwekking, transport, in- en verkoop van grote kapitaalgoederen voor de productie van elektriciteit en warmte (turbines, ketels, generatoren, kolenmolens, afgassenketels, e.d.) en afval- of biomassa- verbranding, als ook in de handel in elektriciteit, gas en groen- of CO2-certificaten. Vanaf 1985 is door een van de  juristen van IOLE BV ervaring opgedaan in deze industrie. Zij is gedurende vele jaren werkzaam geweest bij een aantal gerenommeerde (nuts)bedrijven in deze markt. Zij is gedurende die jaren als verantwoordelijke jurist betrokken geweest bij de nieuwbouwprojecten van centrales en  stadsverwarming (van 30 MW tot 600 MW projecten en grootschalige stadsverwarming). Zij was erbij toen de markt openging en de handel in elektriciteit en – even later – gas in 2000 van start ging. Zij was werkzaam op de trading floor bij een Amerikaans- en daarna Nederlands bedrijf in Nederland. Zij is een van de vier co-auteurs van de eerste EFET (de ‘ISDA’ voor de energiemarkt). De door onze juriste jarenlange internationaal commerciële ervaring opgedaan bij een internationaal elektrotechnisch bedrijf van Zweeds-Zwitserse oorsprong, een Fins dieselmotorenbedrijf, een van oorsprong Nederlands technisch bedrijf, maakt dat zich in haar een zeer specifieke en diepgaande kennis en ervaring in en over deze industrie verzameld heeft.

We adviseren over alle aspecten die verband houden met duurzaamheid, (handel in) CO2-emissierechten en stimuleringsregelingen voor duurzame energie; over vraagstukken met betrekking tot netaansluitingen ten behoeve van centrale en decentrale stroomopwekking; over toegangregimes voor gasopslag en LNG; en over alle relevante contractuele afspraken met betrekking tot productie, levering en transport van elektriciteit, gas, (bio)brandstoffen, warmte en water.

Bij het realiseren en exploiteren van bijvoorbeeld een windmolenpark of een biomassacentrale doen zich diverse juridische vraagstukken voor, waarbij specialistische kennis van het energierecht een vereiste is. Een bijzonder aspect hierbij is de samenhang met andere rechtsgebieden, bijvoorbeeld  het verkrijgen van de vereiste vergunningen of subsidies.  

We bieden multinationals, energiebedrijven, projectontwikkelaars, maar ook bijvoorbeeld agrariërs, op het gebied van het energierecht een volledig pakket juridische diensten op maat. Dit gecombineerd met diepgaande kennis en ervaring van de industrie. Hierbij houden we de ontwikkelingen van de steeds veranderende markt nauwlettend in de gaten. We dragen conventionele als ook creatieve oplossingen aan. We werken en denken graag met u mee over de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen.