Mededingingsrecht

Uitgangspunt bij Mededingingsrecht is dat afspraken, in de meest brede zin van het woord, met concurrenten die de mededinging kunnen beperken verboden en nietig zijn. Naast het feit dat afspraken die de mededinging kunnen beperken verboden zijn, is het ook ondernemingen met een machtspositie op de markt verboden om deze machtspositie te misbruiken. Mededingingsrecht houdt zich verder ook bezig met voorafgaande controle op grotere fusies en overnames.

De Wet stelt dat contracten in strijd met het mededingingsrecht nietig zijn. Dat houdt in dat de naleving van deze contracten niet kan worden afgedwongen. Bij overtreding bestaat het risico dat de NMa of de Europese Commissie een boete oplegt wegens overtreding van de mededingingsregels.

De boetes en andere sancties die staan op overtreding van de mededingingsregels zijn zwaar. Het risico op dit gebied neemt toe, de NMa en de Europese Commissie treden steeds actiever op en schuwen niet om de aan hen toegekende bevoegdheden te gebruiken.

Het is aan te raden voordat u besluit kosten te gaan maken ten behoeve van een gezamenlijk contract, een samenwerking of een simpele zakelijke afspraak met een concurrent collega, advies in te winnen omtrent mogelijke mededingingsrechtelijke consequenties. Denk in het bijzonder aan distributie-, agentuur-, franchise- en samenwerkingsovereenkomsten.

We kunnen u begeleiden en bijstaan bij NMa en Europese Commissie procedures. Simpel advies over do’en don’t voor geval van bedrijfsinvallen. We kunnnen u begeleiden bij fusiemeldingen en vergunningsaanvragen bij de NMa en de Europese Commissie. We dragen graag conventionele als ook creatieve oplossingen aan.