Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht

Ondernemingsrecht is een zeer divers rechtsgebied en eigenlijk een verzamelnaam voor veel onderwerpen waarmee een onderneming in de dagelijkse praktijk geconfronteerd kan worden. Ieder aspect van het zakendoen heeft wel een juridisch tintje, of het nu verkoop, inkoop, arbeid, inhuur, productie, transport, verzekeringen of de ontwikkeling van een nieuw product is. We hebben een ruime ervaring als adviseur op het gebied van ondernemingsrecht. We weten wat het betekent te fungeren als klankbord, een vertrouwenspersoon voor de onderneming te zijn.

We adviseren omtrent contracten en aansprakelijkheden. We proberen geschillen te voorkomen door met de ondernemer mee te denken en risico’s in kaart te brengen. Veel van deze risico’s kunnen dan worden beperkt in algemene voorwaarden en specifieke contracten of door goede dossiervorming.

Ook staan we cliënten bij op het gebied van het vennootschapsrecht. Denk aan geschillen tussen aandeelhouders, herstructureringen, fusies en overnames, enquêterecht en corporate governance. Waar nodig wordt samengewerkt met notarissen, accountants en fiscalisten. We dragen graag conventionele als ook creatieve oplossingen aan.