Aanbestedingsrecht

Als overheidsinstellingen goederen of diensten afnemen van een bedrijf of organisatie, gelden speciale procedures voor het selecteren van, en uiteindelijk de gunning van de opdracht aan ondernemingen. Deze procedures worden aangeduid met "aanbestedingsprocedures". Ook commerciële instellingen maken bij de gunning van een opdracht steeds vaker gebruik van een tender. Met een aanbesteding kunnen voor u als leverancier grote belangen gemoeid zijn. Niet iedere leverancier of producent heeft ervaring met discussies met overheden.

Het is aan te raden voordat u besluit kosten te gaan maken ten behoeve van een tender juridisch advies in te winnen. Ook indien u denkt bij een tender voor een overheidsinstelling een mooi aanbod te hebben gedaan, maar u ontvangt een afwijzing, kunt u bij IOLE BV terecht om te laten toetsen of dit (juridisch) correct is afgehandeld. U kunt IOLE BV vragen u te adviseren over de aanbestedingsdocumenten van de aanbestedende dienst, of te helpen bij het opstellen en tijdig indienen van de selectie- en/of aanbestedingsstukken, of het adviseren over uw positie bij een mogelijke uitsluiting of afwijzing in een procedure, maar ook voor de begeleiding van en optreden bij procedures. We dragen conventionele als ook creatieve oplossingen aan. We werken en denken graag met u mee over de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen.